Monday, November 28, 2022

Visit Bergen

Nå i denne perioden med færre turister benytter vi anledningen til å bygge om nettsiden. Men, det er fremdeles mye som skjer i Bergen, både for innbyggere og besøkende.